sexta-feira, junho 24, 2005

Lingüística computacional

Son moitas as definicións e clasificacións do que é a lingüística computacional desde que na década dos 50 nace en Estados Unidos no ámbito, como case sempre acontece con este tipo de cousas, do apoio á espionaxe.
O único no que todas as definicións coinciden é que é unha ciencia interdisciplinar que abrangue o campo da lingüística e o campo da informática. Alén diso, nesta rama da ciencia a terminoloxía é moi variada segundo as diferentes tendencias e, incluso, os mismos termos poden referirse a diferentes feitos.
Aínda que son moitas as aplicacións da lingüística computacional, na actualidade as máis usadas son os analizadores sintácicos, morfolóxicos e semánticos; os conxugadores; a aplicación en corpus; os correctores; os flexionadores; os lematizadores; etc. Todo isto serve non só para facilitar considerablemente as investigacións lingüísticas, senón ao público en xeral, especialmente na recuperación de información.

2 Comments:

At 1:14 da manhã, Blogger lisaharolds1861 said...

I read your blog, and i thought it was rather cool. check out My Blog
Please Click Here to view it

Have a great day.

 
At 4:37 da tarde, Anonymous Anónimo said...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

 

Enviar um comentário

<< Home